Audytor Energetyczny

Charakterystyka szkolenia:

 • 42 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń) +18godz
 • wykonanie ćwiczenia w formie opracowania audytorskiego
 • test sprawdzający

Zagadnienia:

 1. Użytkowanie energii i oszczędność energii – 2 godz.
 2. Doradztwo energetyczne – 4 godz.
 3. Ochrona cieplna budynków – 4 godz.
 4. Kotły na paliwa stałe ciekłe i gazowe – 6 godz.
 5. Wentylacja i klimatyzacja – 4 godz.
 6. Pompy ciepła i odnawialne Źródła energii – 3 godz.
 7. Systemy ciepłownicze i wewnętrzne instalacje grzewcze – 4 godz.
 8. Oszczędne użytkowanie wody – 2 godz.
 9. Oszczędność energii elektrycznej 2 godz.
 10. Kierowanie gospodarką energetyczną i pomiar energii – 2 godz.
 11. Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji (przedsięwzięć energooszczędnych – 6 godz.
 12. Metody pomiarów i badań – 1 godz.
 13. Technika termografii – 2 godz.
 14. Finansowanie przedsięwzięć i współpraca z bankami
 15. Techniki negocjacji
 16. Audyting energetyczny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
 17. Oszczędność energii na tle celów inwestora
 18. Ocena kondycji finansowej inwestora


Dodaj komentarz