CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (722308)

Zapraszamy na szkolenie „CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (722308)”.

Szkolenie w godzinach 8:00-15:00 (pn-pt)
Czas trwania kursu: 130 godzin

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Budziwojska 109
Cena kursu: 1800 zł +300 ZŁ Certyfikat TUV Rheinland

Program szkolenia obejmuje:

 • Podstawy rysunku technicznego
 • Podstawy metrologii warsztatowej
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Podstawy programowania obrabiarek CNC (ISO)
 • Praktyczne ustawienie obrabiarek CNC oraz diagnostyka procesu skrawania

W ramach szkolenia odbywają się zajęcia praktyczne na rzeczywistych obrabiarkach CNC.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo.
tel: 17 857 42 09
[email protected]

ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych-BASE

Moduły BASE

Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych.

B1 Podstawy pracy z komputerem

B2 Podstawy pracy w sieci

B3 Przetwarzanie tekstów

B4 Arkusze kalkulacyjne

Programowanie*

Czas trwania kursu: 60 godzin
Termin kursu: Nabór trwa

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15
Cena kursu: 1000 zł

CENNIK CERTYFIKACJI ECDL

Pierwszy egzamin z puli podstawowej* – 162 zł

Kolejny egzamin z puli podstawowej – 62 zł

*Pula podstawowa obejmuje egzaminy BASE/S1/S2/S3/S7/S9/S10, a więc:

 • Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1)
 • Podstawy pracy w sieci (BASE – B2)
 • Przetwarzanie tekstów (BASE – B3)
 • Arkusze kalkulacyjne (BASE – B4)
 • Użytkowanie baz danych (STANDARD – S1)
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna (STANDARD – S2)
 • IT Security (STANDARD – S3)
 • Współpraca online (STANDARD – S7)
 • Rozwiązywanie problemów (STANDARD – S9)
 • Podstawy programowania (STANDARD – S10)

Założenia modułu

Aby zaliczyć moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Kluczowych założeń w odniesieniu do: technologii informacyjnej i komunikacyjnej(ICT), komputerów, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania
 • Włączania i wyłączania komputera.
 • Efektywnej pracy z komputerem przy użyciu ikon oraz okien.
 • Dostosowywania głównych ustawień systemu operacyjnego i używania wbudowanych mechanizmów pomocy.
 • Tworzenia prostych dokumentów oraz ich drukowania.
 • Podstawowych założeń przechowywania, kompresowania i dekompresji danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
 • Kluczowych złożeń sieciowych oraz znajomości systemów łączności komputerowej,umiejętności łączenia się z siecią.
 • Bezpieczeństwa danych oraz urządzeń i ochrony ich przed realnymi zagrożeniami.
 • Ochrony środowiska, ergonomii i dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością.
 • Konfiguracji ustawień oprogramowania.**
 • Podstaw tworzenia stron internetowych.**
**Rozszerzenie pozwalające zapewnić pełne pokrycie modułem ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem kompetencji 3.4 Programowanie z obszaru Tworzenie Treści,na poziomach zaawansowania A i B w ramie kompetencji, zgodnie ze standardem wymagań dla projektówunijnych, współfinansowanych ze środków EFS.
Pamiętaj, że jeśli masz ważną legitymację szkolną, studencką lub jesteś emerytem 60+ z legitymacją emerycką obowiązują Cię ceny ulgowe.

Aby zapisać się na kurs / szkolenie możesz skorzystać z trzech dostępnych dróg komunikacji z nami:

1. Kontakt telefoniczny:

- 017 857 4209 (sekretariat)
- 604 459 775

Fax: 017 857 4209

2. Wizyta w siedzibie firmy:

DM SYSTEM
Centrum Edukacyjno-Projektowe
ul. Wrzosowa 15,
35-604 Rzeszów.

3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego:

Wybierz szkolenie, którym jesteś zainteresowany:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szkolenia CNC/CAD/CAM/CAE:

CAD – Projektowanie wspomagane komputerowo (zaawansowany)
CAM – Komputerowe wspomaganie wytwarzania (zaawansowany)
CAM – Komputerowe wspomaganie wytwarzania
CNC – Komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych (zaawansowany)
CNC – Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Modelowanie CAD w oprogramowaniu Siemens NX
Narzędzia do modelowania - CAD Solid Edge
Obliczenia inżynierskie - CAE Nastran MES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szkolenia Dla firm:

ABC przedsiębiorczości

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szkolenia Ekonomiczne:

Fakturowanie z obsługą programów komputerowych
Kadry i Płace
Pełna Księgowość
Program Płatnik
Profesjonalny sprzedawca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szkolenia Energetyczne:

Certyfikowany instalator OZE – Systemy Fotowoltaiczne
Audytor Energetyczny
Audyt – Świadectwo Charakterystyki Energetycznej
Monter instalacji elektrycznej (SEP, dozór)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szkolenia IT:

Grafika komputerowa
Obsługa programu MS Office dla seniorów
Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych
E-Commerce – Obsługa sklepu internetowego
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szkolenia UDT:

Monter instalacji sanitarnej i gazowej
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
Operator wózka jezdniowego (widłowego)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szkolenia Mobilne:

Aplikacja mobilna – promowanie miast i gmin
Szkolenie aplikacji mobilnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szkolenia Prawne:

Rękojmia i gwarancja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Imię* (wymagane):

Nazwisko* (wymagane):

Nazwa firmy (opcjonalne):

NIP (opcjonalne):

Miasto* (wymagane):

Numer telefonu* (wymagane):

Adres e-mail* (wymagane):Treść wiadomości:


__________________________
W przypadku, gdy firma deleguje uczestnika, konieczne jest zamieszczenie danych firmy, pieczęci firmowej i podpisu płatnika.
Zgłoszenie prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Po wysłaniu zgłoszenia, nasz konsultant skontaktuje się w celu jego finalizacji. Zapraszamy do korzystania z naszych usług, a w razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt.

Windows 2012 Serwer

Windows 2012 Serwer

Czas trwania kursu: 100 godz.
Termin kursu: Nabór trwa

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15

Cena kursu: 3600 zł

10 godzin teoretycznych :

 1. Instalacja i konfiguracja serwera Windows 2012
 2. Role i funkcje serwera
 3. Zasady pracy z serwerem Windows 2012

 

90 godzin praktycznych:

 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS
  • Konfiguracja roli serwera DNS
  • Konfigurowanie stref DNS
  • Konfigurowanie transferu strefy DNS
  • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS.
 2. Utrzymanie Active Directory Domain Services
  • Wprowadzenie do Active Directory Domain Services
  • Administracja AD
  • Zarządzanie AD.
 3. Zarządzanie kontami użytkowników i usług
  • Konfiguracja zasad haseł i blokowania kont
  • Konfigurowanie zarządzanych kont usług.
 4. Wdrożenie infrastruktury zasad grupy
  • Zrozumienie zasad grupy
  • Wdrożenie i zarządzanie GPO
  • Rozwiązywanie problemów z wykonywaniem zasad grupy.
 5. Zarządzanie komputerami użytkowników za pomocą zasad grupy
  • Wdrażanie szablonów administracyjnych
  • Konfiguracja przekierowania folderów i skryptów
  • Zarządzanie instalacją oprogramowania.
 6. Instalowanie, konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z Network Policy Server
  • Instalowanie i konfigurowanie Network Policy Server
  • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Network Policy Server.
 7. Wdrożenie Network Access Protection
  • Przegląd Network Access Protection
  • Konfiguracja NAP
  • Konfiguracja NAP z IPSec
  • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z NAP.
 8. Konfiguracja zdalnego dostępu
  • Wprowadzenie do zdalnego dostępu
  • Konfigurowanie dostępu VPN
 9. Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanego audytu
  • Szyfrowanie dysków
  • Szyfrowanie i odzyskiwanie plików
  • Konfiguracja zaawansowanego audytu.
 10. Monitorowanie systemu Windows Server 2012
  • Narzędzia monitorujące
  • Korzystanie z monitora wydajności
  • Monitorowanie dzienników zdarzeń

Programowanie aplikacji mobilnych Android

Prowadzimy nabór na szkolenie „Programowanie aplikacji mobilnych Android”.

Czas trwania kursu: 40 godzin (5 dni)
Planowany termin rozpoczęcia: lipiec/sierpień 2016
Szkolenie w trybie weekendowym (soboty i niedziele) lub w tygodniu

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15
Cena kursu: 500 zł

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo
tel: 17 857 42 09
[email protected]

CAD – Projektowanie wspomagane komputerowo (zaawansowany)

Lp. Liczba godzin Temat zajęć Opis
1. 5 Wprowadzenie do systemy NX ·     Omówienie środowiska pracy NX·     Organizacja interfejsu użytkownika·     Dostosowywanie pasków narzędzi

·     Formaty wymiany danych

·     Ćwiczenia praktyczne

2. 5 Podstawowe wiadomości z zakresu geometrii przestrzennej ·     Rodzaje ciągłości krzywych i powierzchni·     Określanie wartości tolerancji modelowania·     Metody analizy krzywych

·     Metody analizy powierzchni

·     Ćwiczenia praktyczne

3. 5 Metody tworzenia krzywych cz. 1 ·     Elipse·     Parabola·     Hyperbola

·     General Conic

·     Helix

·     Law Curve

·     Curve on Surface

·     Studio Spline

·     Ćwiczenia praktyczne

4. 5 Metody tworzenia krzywych cz. 2 ·     Fit Curve·     Text·     Offset

·     Offset in Face

·     Bridge

·     Circular Blend

·     Simplify

·     Join

·     Ćwiczenia praktyczne

5 5 Metody tworzenia krzywych cz. 3 ·     Project·     Combined Projection·     Mirror

·     Warp Curve

·     Intersect

·     Isoparametric Curve

·     Section

·     Ćwiczenia praktyczne

6 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 1 ·     Four Points Surface·     Swoop·     Through Points

·     From Poles

·     Fit Surface

·     Ćwiczenia praktyczne

7 5 Metody Tworzenia powierzchni cz. 2 ·     Rapid Surfacing·     Transitions·     Bounded Plane

·     Ribon Builder

·     Ruled

·     Ćwiczenia praktyczne

8 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 3 ·     Through Curves·     Through Curves Mesh·     Studio Surface

·     N-sided Surface

·     Ćwiczenia praktyczne

9 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 4 ·     Swept·     Styled Sweep·     Section

·     Varitonal Sweep

·     Sweep along Guide

·     Ćwiczenia praktyczne

10 5 Metody edycji krzywych i powierzchni ·     Ćwiczenia praktyczne
11 5 Wprowadzenie  do modelowanie synchronicznegoMetody modelowania synchronicznego ·     Ćwiczenia praktyczne
12 5 Tworzenie złożeń ·     Dodawanie i pozycjonowanie komponentów·     Metoda Bottom-Up i Top-Down modelowania złożenia·     Złożenia wariantowe

·     Wykonywanie dokumentacji technicznej złożeń wariantowych

·     Ćwiczenia praktyczne

60


CAM – Komputerowe wspomaganie wytwarzania (zaawansowany)

Lp.

Liczba godzin

Temat zajęć

1. 5 Wprowadzenie do systemu. Organizacja pracy w systemie NX 8.0. Format wymiany danych.
2. 5 Metody programowania CAM. Tworzenie geometrii, narzędzi, metod, programów.
3. 5 Toczenie – operacje zgrubne i wykończeniowe zewnętrzne.
4. 5 Toczenie – operacje zgrubne i wykończeniowe wewnętrzne.
5 5 Programowanie obróbki CAM toczenia wykorzystującej wiele zamocowań, w tym obróbka wielozadaniowa.
6 5 Obróbki frezarskie 2.5D – opcje dodatkowe.
7 5 Obróbki frezarskie 3D – opcje dodatkowe.
8 5 Obróbka wieloosiowa indeksowana.
9 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu gear wheel.
10 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu single blade.
11 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu impeller.
12 5 Programowanie obróbki CAM na wybranych przykładach.
60


CAM – Komputerowe wspomaganie wytwarzania

Lp.

Liczba godzin

Temat zajęć

1. 5 Wprowadzenie do systemu. Organizacja pracy w systemie NX 8.0. Format wymiany danych.
2. 5 Metody programowania CAM. Tworzenie geometrii, narzędzi, metod, programów.
3. 5 Toczenie – operacje zgrubne (jedno zamocowanie)
4. 5 Toczenie – operacje kształtujące (jedno zamocowanie)
5 5 Programowanie obróbki CAM toczenia na wybranych przykładach.
6 5 Obróbki zgrubne 2.5D. (wiele zamocowań)
7 5 Obróbki profilowe, płaszczyzn 2,5D.
8 5 Operacje wiertarskie. Grawerowanie na płaszczyznach.
9 5 Obróbka zgrubna, resztek i wykończeniowa 3D. (wiele zamocowań)
10 5 Obróbka kształtująca 3D.
11 5 Grawerowanie tekstów w 3D.
12 5 Programowanie obróbki CAM frezowania 2.5D oraz 3D na wybranych przykładach.
60


Certyfikowany instalator OZE – Systemy Fotowoltaiczne

solar

Funkcjonowanie systemów fotowoltaicznych, będących najpopularniejszym rodzajem elektrowni słonecznych, opiera się na konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Zjawisko to polega na powstawaniu siły elektromotorycznej w niejednorodnym półprzewodniku (głównie krzemie) pod wpływem promieniowania słonecznego. Standardowy system fotowoltaiczny składa się zazwyczaj z paneli słonecznych (złożonych z wielu ogniw fotowoltaicznych), inwertera DC/AC oraz baterii akumulatorów z regulatorem ładowania.

Systemy fotowoltaiczne znajdują obecnie szerokie zastosowanie w:

 • Elektroenergetyce słonecznej zawodowej i indywidualnej
 • Elektronice użytkowej
 • Samochodach z napędem hybrydowym i elektrycznym
 • Technice kosmicznej
 • Układach zasilania automatyki przemysłowej i pomiarowej

 UWAGA !: Szkolenie realizowane będzie na terenie województwa Podkarpackiego.

Szkolenie z zakresu: Systemy fotowoltaiczne

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych
 3. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych
 4. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
 5. Montaż i regulację instalacji systemu fotowoltaicznego
 6. Wydajność systemów fotowoltaicznych
 7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych

Więcej informacji pod numerem telefonu : [+48] 604 459 775