CNC – obsługa i programowanie obrabiarek numerycznych

Zapraszamy na szkolenie „CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie”.

Szkolenie w trybie weekendowym (zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 8:00-15:00)
Czas trwania kursu: 80 godzin (5 weekendów)
Termin kursu: 21.01.2017 – 19.02.2017

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15
Cena kursu: 1400 zł

Program szkolenia obejmuje:

 • Podstawy rysunku technicznego
 • Podstawy metrologii warsztatowej
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Podstawy programowania obrabiarek CNC (ISO)
 • Praktyczne ustawienie obrabiarek CNC oraz diagnostyka procesu skrawania

W ramach szkolenia odbywają się zajęcia praktyczne na rzeczywistych obrabiarkach CNC.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo.
tel: 17 857 42 09
[email protected]

Windows 2012 Serwer

Windows 2012 Serwer

Cena kursu: 3600 zł

10 godzin teoretycznych :

 1. Instalacja i konfiguracja serwera Windows 2012
 2. Role i funkcje serwera
 3. Zasady pracy z serwerem Windows 2012

 

90 godzin praktycznych:

 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS
  • Konfiguracja roli serwera DNS
  • Konfigurowanie stref DNS
  • Konfigurowanie transferu strefy DNS
  • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS.
 2. Utrzymanie Active Directory Domain Services
  • Wprowadzenie do Active Directory Domain Services
  • Administracja AD
  • Zarządzanie AD.
 3. Zarządzanie kontami użytkowników i usług
  • Konfiguracja zasad haseł i blokowania kont
  • Konfigurowanie zarządzanych kont usług.
 4. Wdrożenie infrastruktury zasad grupy
  • Zrozumienie zasad grupy
  • Wdrożenie i zarządzanie GPO
  • Rozwiązywanie problemów z wykonywaniem zasad grupy.
 5. Zarządzanie komputerami użytkowników za pomocą zasad grupy
  • Wdrażanie szablonów administracyjnych
  • Konfiguracja przekierowania folderów i skryptów
  • Zarządzanie instalacją oprogramowania.
 6. Instalowanie, konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z Network Policy Server
  • Instalowanie i konfigurowanie Network Policy Server
  • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Network Policy Server.
 7. Wdrożenie Network Access Protection
  • Przegląd Network Access Protection
  • Konfiguracja NAP
  • Konfiguracja NAP z IPSec
  • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z NAP.
 8. Konfiguracja zdalnego dostępu
  • Wprowadzenie do zdalnego dostępu
  • Konfigurowanie dostępu VPN
 9. Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanego audytu
  • Szyfrowanie dysków
  • Szyfrowanie i odzyskiwanie plików
  • Konfiguracja zaawansowanego audytu.
 10. Monitorowanie systemu Windows Server 2012
  • Narzędzia monitorujące
  • Korzystanie z monitora wydajności
  • Monitorowanie dzienników zdarzeń

CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Zapraszamy na szkolenie „CNC – obsługa i programowaniee obrabiarek strowanych numerycznie”.

Szkolenie w trybie weekendowym (zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 8:00-15:00)
Czas trwania kursu: 80 godzin (5 weekendów)
Termin kursu: 19.11.2016 – 18.12.2016

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15
Cena kursu: 1400 zł

Program szkolenia obejmuje:

 • Podstawy rysunku technicznego
 • Podstawy metrologii warsztatowej
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Podstawy programowania obrabiarek CNC (ISO)
 • Praktyczne ustawienie obrabiarek CNC oraz diagnostyka procesu skrawania

W ramach szkolenia odbywają się zajęcia praktyczne na rzeczywistych obrabiarkach CNC.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo.
tel: 17 857 42 09
[email protected]

CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Zapraszamy na szkolenie „CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie”.

Czas trwania kursu: 80 godzin (10 dni)
Termin kursu: 17-28.10.2016
Zajęcia w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, 2 tygodnie)  w godzinach 8:00-15:00

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15
Cena kursu: 1400 zł

Program szkolenia obejmuje:

 • Podstawy rysunku technicznego
 • Podstawy metrologii warsztatowej
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Podstawy programowania obrabiarek CNC (ISO)
 • Praktyczne ustawienie obrabiarek CNC oraz diagnostyka procesu skrawania

W ramach szkolenia odbywają się zajęcia praktyczne na rzeczywistych obrabiarkach CNC.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo.
tel: 17 857 42 09
[email protected]

Wytwarzanie CAM w systemie NX

Zapraszamy na szkolenie „Wytwarzanie CAM w systemie NX”.

Czas trwania kursu: 40 godzin (5 dni)
Termin kursu: 3-17.09.2016
Szkolenie w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 8:00-15:00

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15
Cena kursu: 700 zł

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo.
tel: 17 857 42 09
[email protected]

Programowanie aplikacji mobilnych Android

Prowadzimy nabór na szkolenie „Programowanie aplikacji mobilnych Android”.

Czas trwania kursu: 40 godzin (5 dni)
Planowany termin rozpoczęcia: lipiec/sierpień 2016
Szkolenie w trybie weekendowym (soboty i niedziele) lub w tygodniu

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15
Cena kursu: 500 zł

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo
tel: 17 857 42 09
[email protected]

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Prowadzimy nabór na szkolenie „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”.

Czas trwania kursu: 80 godzin (10 dni)
Planowany termin rozpoczęcia: lipiec/sierpień 2016
Szkolenie w trybie weekendowym (soboty i niedziele) lub w tygodniu

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15
Cena kursu: 1400 zł

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo
tel: 17 857 42 09
[email protected]

Projektowanie CAD w systemie NX

Prowadzimy nabór na szkolenie „Projektowanie CAD w systemie NX”.

Czas trwania kursu: 40 godzin  (5 dni)
Planowany termin rozpoczęcia: lipiec/sierpień 2016
Szkolenie w trybie weekendowym (soboty i niedziele) lub w tygodniu

Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul. Wrzosowa 15
Cena kursu: 500 zł

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo
tel: 17 857 42 09
[email protected]

CAD – Projektowanie wspomagane komputerowo (zaawansowany)

Lp. Liczba godzin Temat zajęć Opis
1. 5 Wprowadzenie do systemy NX ·     Omówienie środowiska pracy NX·     Organizacja interfejsu użytkownika·     Dostosowywanie pasków narzędzi

·     Formaty wymiany danych

·     Ćwiczenia praktyczne

2. 5 Podstawowe wiadomości z zakresu geometrii przestrzennej ·     Rodzaje ciągłości krzywych i powierzchni·     Określanie wartości tolerancji modelowania·     Metody analizy krzywych

·     Metody analizy powierzchni

·     Ćwiczenia praktyczne

3. 5 Metody tworzenia krzywych cz. 1 ·     Elipse·     Parabola·     Hyperbola

·     General Conic

·     Helix

·     Law Curve

·     Curve on Surface

·     Studio Spline

·     Ćwiczenia praktyczne

4. 5 Metody tworzenia krzywych cz. 2 ·     Fit Curve·     Text·     Offset

·     Offset in Face

·     Bridge

·     Circular Blend

·     Simplify

·     Join

·     Ćwiczenia praktyczne

5 5 Metody tworzenia krzywych cz. 3 ·     Project·     Combined Projection·     Mirror

·     Warp Curve

·     Intersect

·     Isoparametric Curve

·     Section

·     Ćwiczenia praktyczne

6 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 1 ·     Four Points Surface·     Swoop·     Through Points

·     From Poles

·     Fit Surface

·     Ćwiczenia praktyczne

7 5 Metody Tworzenia powierzchni cz. 2 ·     Rapid Surfacing·     Transitions·     Bounded Plane

·     Ribon Builder

·     Ruled

·     Ćwiczenia praktyczne

8 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 3 ·     Through Curves·     Through Curves Mesh·     Studio Surface

·     N-sided Surface

·     Ćwiczenia praktyczne

9 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 4 ·     Swept·     Styled Sweep·     Section

·     Varitonal Sweep

·     Sweep along Guide

·     Ćwiczenia praktyczne

10 5 Metody edycji krzywych i powierzchni ·     Ćwiczenia praktyczne
11 5 Wprowadzenie  do modelowanie synchronicznegoMetody modelowania synchronicznego ·     Ćwiczenia praktyczne
12 5 Tworzenie złożeń ·     Dodawanie i pozycjonowanie komponentów·     Metoda Bottom-Up i Top-Down modelowania złożenia·     Złożenia wariantowe

·     Wykonywanie dokumentacji technicznej złożeń wariantowych

·     Ćwiczenia praktyczne

60


CAM – Komputerowe wspomaganie wytwarzania (zaawansowany)

Lp.

Liczba godzin

Temat zajęć

1. 5 Wprowadzenie do systemu. Organizacja pracy w systemie NX 8.0. Format wymiany danych.
2. 5 Metody programowania CAM. Tworzenie geometrii, narzędzi, metod, programów.
3. 5 Toczenie – operacje zgrubne i wykończeniowe zewnętrzne.
4. 5 Toczenie – operacje zgrubne i wykończeniowe wewnętrzne.
5 5 Programowanie obróbki CAM toczenia wykorzystującej wiele zamocowań, w tym obróbka wielozadaniowa.
6 5 Obróbki frezarskie 2.5D – opcje dodatkowe.
7 5 Obróbki frezarskie 3D – opcje dodatkowe.
8 5 Obróbka wieloosiowa indeksowana.
9 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu gear wheel.
10 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu single blade.
11 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu impeller.
12 5 Programowanie obróbki CAM na wybranych przykładach.
60