CAM – Komputerowe wspomaganie wytwarzania (zaawansowany)

Lp.

Liczba godzin

Temat zajęć

1. 5 Wprowadzenie do systemu. Organizacja pracy w systemie NX 8.0. Format wymiany danych.
2. 5 Metody programowania CAM. Tworzenie geometrii, narzędzi, metod, programów.
3. 5 Toczenie – operacje zgrubne i wykończeniowe zewnętrzne.
4. 5 Toczenie – operacje zgrubne i wykończeniowe wewnętrzne.
5 5 Programowanie obróbki CAM toczenia wykorzystującej wiele zamocowań, w tym obróbka wielozadaniowa.
6 5 Obróbki frezarskie 2.5D – opcje dodatkowe.
7 5 Obróbki frezarskie 3D – opcje dodatkowe.
8 5 Obróbka wieloosiowa indeksowana.
9 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu gear wheel.
10 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu single blade.
11 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu impeller.
12 5 Programowanie obróbki CAM na wybranych przykładach.
60