CAM – Komputerowe wspomaganie wytwarzania

Lp.

Liczba godzin

Temat zajęć

1. 5 Wprowadzenie do systemu. Organizacja pracy w systemie NX 8.0. Format wymiany danych.
2. 5 Metody programowania CAM. Tworzenie geometrii, narzędzi, metod, programów.
3. 5 Toczenie – operacje zgrubne (jedno zamocowanie)
4. 5 Toczenie – operacje kształtujące (jedno zamocowanie)
5 5 Programowanie obróbki CAM toczenia na wybranych przykładach.
6 5 Obróbki zgrubne 2.5D. (wiele zamocowań)
7 5 Obróbki profilowe, płaszczyzn 2,5D.
8 5 Operacje wiertarskie. Grawerowanie na płaszczyznach.
9 5 Obróbka zgrubna, resztek i wykończeniowa 3D. (wiele zamocowań)
10 5 Obróbka kształtująca 3D.
11 5 Grawerowanie tekstów w 3D.
12 5 Programowanie obróbki CAM frezowania 2.5D oraz 3D na wybranych przykładach.
60