Fakturowanie z obsługą programów komputerowych

Zagadnienia:

  • Pojęcie i budowa faktury.
  • Faktura dla osoby fizycznej, podmiotu gospodarczego.
  • Terminy wystawiania faktur.
  • Faktury i VAT.
  • Rodzaje faktur
    • Faktury VAT,
    • Faktury zaliczkowe,
    • Faktury wewnętrzne,
    • Faktury VAT-MP,
    • Faktury VAT RR,
    • Faktury VAT Marża
    • Faktury uproszczone,
    • Inne
  • Faktury a podatek.
  • Korekty i duplikaty faktur.
  • Odbiór faktur.
  • Przechowywanie faktur.
  • Podstawowe zagadnienia z edytora tekstowego i arkusza kalkulacyjnego.
  • Przegląd programów komputerowych do fakturowania.


Dodaj komentarz