Monter instalacji elektrycznej (SEP, dozór)

CEL SZKOLENIA:
Przygotowanie do wykonywania zawodu i uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (kat. E).
Dodatkowo dla chętnych możliwe jest rozszerzenie szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji upoważniających do Dozoru instalacji elektrycznych (kat. D).

PROGRAM SZKOLENIA
– szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych
– elektrotechnika
– instalacje elektryczne
– urządzenia i maszyny elektryczne
– rysunek zawodowy
– zajęcia praktyczne

TEMATYKA ZAJĘĆ SZKOLENIA SEP (kat E+D):

1. Podstawowe pojęcie: świadectwo kwalifikacyjne, uprawnienia budowlane (różnice),
2. Napięcie elektryczne, prąd elektryczny, obwód elektryczny,
3. Rodzaje prądu elektrycznego, stały, przemienny, zmienny (podstawowe jednostki),
4. Skutki przepływu prądu elektrycznego przez ciała stałe, ciekłe, gazowe oraz ciało człowieka,
5. Zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym- ochrona podstawowa i dodatkowa,
6. Warunki środowiskowe I i II,
7. Zasady i warunki wykonania prac kontrolno-pomiarowych,
8. Zasady eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Instrukcja obsługi, eksploatacji,
9. Ochrona przeciw porażeniowa. oraz przeciw przepięciowa,
10.Ochrona przeciw pożarowa. rodzaje pożarów i zasady ich gaszenia,
11.Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej,
12.Zasady ochrony środowiska.