Program Płatnik

Zagadnienia:

 1. Wstęp
 2. Instalacja i rozpoczęcie pracy z programem
 3. Obsługa kartoteki płatnika
 4. Ustawienia i konfiguracja programu Płatnik
 5. Obsługa certyfikatów i list CRL w programie Płatnik
 6. Tworzenie i obsługa wiadomości do Centrum Certyfikacji lub Punktu rejestracji
 7. Wstęp do obsługi dokumentów
 8. Zasilanie inicjalne
 9. Tworzenie nowych dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek
 10. Tworzenie oraz obsługa kartoteki ubezpieczonego
 11. Tworzenie nowych dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego
 12. Import dokumentów do programu Płatnik
 13. Tworzenie i obsługa zestawów dokumentów
 14. Wysyłanie zestawów dokumentów kanałem SDWI
 15. Wysyłanie zestawów za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów – EWD
 16. Wysyłanie zestawu dokumentów do ZUS w postaci wydruku
 17. Wykonywanie operacji na zestawach wysłanych do ZUS
 18. Obsługa komunikatów z ZUS
 19. Tworzenie i obsługa dokumentów rozliczeniowych
 20. Tworzenie korygujących dokumentów rozliczeniowych
 21. Operacje na dokumentach rozliczeniowych
 22. Tworzenie i wysyłanie dokumentów ZUS IWA
 23. Tworzenie i obsługa dokumentów płatniczych
 24. Aktualizacja statusu ubezpieczonego w kartotece
 25. Tworzenie i obsługa zamówień
 26. Archiwizacja danych w programie Płatnik
 27. Zakończenie danych w programie Płatnik


Dodaj komentarz