Systemy Fotowoltaiczne

solar

Funkcjonowanie systemów fotowoltaicznych, będących najpopularniejszym rodzajem elektrowni słonecznych, opiera się na konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Zjawisko to polega na powstawaniu siły elektromotorycznej w niejednorodnym półprzewodniku (głównie krzemie) pod wpływem promieniowania słonecznego. Standardowy system fotowoltaiczny składa się zazwyczaj z paneli słonecznych (złożonych z wielu ogniw fotowoltaicznych), inwertera DC/AC oraz baterii akumulatorów z regulatorem ładowania.

Systemy fotowoltaiczne znajdują obecnie szerokie zastosowanie w:

 • Elektroenergetyce słonecznej zawodowej i indywidualnej
 • Elektronice użytkowej
 • Samochodach z napędem hybrydowym i elektrycznym
 • Technice kosmicznej
 • Układach zasilania automatyki przemysłowej i pomiarowej

Szkolenie z zakresu: Systemy fotowoltaiczne

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych
 3. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych
 4. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
 5. Montaż i regulację instalacji systemu fotowoltaicznego
 6. Wydajność systemów fotowoltaicznych
 7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych