Rękojmia i gwarancja

Charakterystyka szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki reklamacyjnej (podstawa prawna reklamacji).

 • Zarys pojęciowy
 • Regulacje Kodeksu Cywilnego i przepisów szczególnych

Zagadnienia:

 • Pojęcie i rola poszczególnych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw produktu na rynek.
  • Producent
  • Importer
  • Sprzedawca
  • Hurtownik
  • Gwarant
  • Dystrybutor
 • Prezentacja najważniejszych pojęć w zakresie reklamacji – rękojmia, niezgodność towaru z umową, gwarancja producenta lub sprzedawcy.
  • Źródła prawa regulujące podstawowe pojęcia i ich wzajemna relacja
  • Podstawowe różnice między omawianymi instytucjami prawnymi
 • Możliwe warianty w zakresie reklamacji towaru przez konsumenta.
  • Rodzaje i charakter uprawnień stron obrotu konsumenckiego
 • Reklamacja konsumencka na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
  • Terminy i uprawnienia konsumenckie w tym zakresie
  • Reklamacja przez konsumenta towaru z gwarancją
  • Prezentacja kilku rodzajów potwierdzania umowy (potwierdzenie umowy na piśmie)
  • Roszczenia reklamacyjne zwrotne (sprzedawca – hurtownik, importer lub producent)
 • Reklamacja towarów w promocji i w przecenie.
 • Reklamacje towarów używanych.