Operator wózka jezdniowego (widłowego)

widlowy

CEL SZKOLENIA:
Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Czas trwania kursu to 40 godzin

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– zaświadczenie lekarskie

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu potrzebne do uzyskania zezwolenia na obsługę wózka jezdniowego wystawianego przez pracodawcę.
Możliwość otrzymania zaświadczenia w języku angielskim i niemieckim.

Program szkolenia:
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa wózka
3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
4. Czynności operatora w czasie pracy wózkami
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
6. Wiadomości z zakresu bhp
7. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków
8. Wiadomości o dozorze technicznym
9. Bezpieczna obsługa wymiany butli gazowych