CAM Komputerowe wspomaganie wytwarzania – Poziom podstawowy+ Poziom zaawansowany 38+38 in

CAM Komputerowe wspomaganie wytwarzania – Poziom podstawowy 38 godzin

Termin szkolenia: 21-08-2020 – 29-08-2020, zajęcia odbywają się piątek, sobota, niedziela

CAM Komputerowe wspomaganie wytwarzania – Poziom zaawansowany 38 godzin

Termin szkolenia: 04-09-2020 – 12-09-2020, zajęcia odbywają się piątek, sobota, niedziela

Miejsce szkolenia: Tajęcina 102, 36-002 Jasionka

Cena szkolenia:

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo.

tel: 17 857 42 09, [email protected]

Kurs informatyczny programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (poziom podstawowy+poziom zaawansowany) 34 +34 godziny

Kurs informatyczny programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (poziom podstawowy) 34 godziny

Termin szkolenia: 18-09-2020 – 03-10-2020, zajęcia odbywają się piątek, sobota, niedziela

Kurs informatyczny programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (poziom zaawansowany) 34 godziny

Termin szkolenia: 09-10-2020 – 24-10-2020, zajęcia odbywają się piątek, sobota, niedziela

 Miejsce szkolenia: Krzemienica 30, 37-127 Krzemienica

Program szkolenia obejmuje:

Podstawy rysunku technicznego

Podstawy metrologii warsztatowej

Technologia obróbki skrawaniem

Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie

Podstawy programowania obrabiarek CNC (ISO)

Praktyczne ustawienie obrabiarek CNC oraz diagnostyka procesu skrawania

W ramach szkolenia odbywają się zajęcia praktyczne na rzeczywistych obrabiarkach CNC.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo.
tel: 17 857 42 09, [email protected]

CAD – Projektowanie wspomagane komputerowo (zaawansowany)

Lp. Liczba godzin Temat zajęć Opis
1. 5 Wprowadzenie do systemy NX ·     Omówienie środowiska pracy NX·     Organizacja interfejsu użytkownika·     Dostosowywanie pasków narzędzi

·     Formaty wymiany danych

·     Ćwiczenia praktyczne

2. 5 Podstawowe wiadomości z zakresu geometrii przestrzennej ·     Rodzaje ciągłości krzywych i powierzchni·     Określanie wartości tolerancji modelowania·     Metody analizy krzywych

·     Metody analizy powierzchni

·     Ćwiczenia praktyczne

3. 5 Metody tworzenia krzywych cz. 1 ·     Elipse·     Parabola·     Hyperbola

·     General Conic

·     Helix

·     Law Curve

·     Curve on Surface

·     Studio Spline

·     Ćwiczenia praktyczne

4. 5 Metody tworzenia krzywych cz. 2 ·     Fit Curve·     Text·     Offset

·     Offset in Face

·     Bridge

·     Circular Blend

·     Simplify

·     Join

·     Ćwiczenia praktyczne

5 5 Metody tworzenia krzywych cz. 3 ·     Project·     Combined Projection·     Mirror

·     Warp Curve

·     Intersect

·     Isoparametric Curve

·     Section

·     Ćwiczenia praktyczne

6 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 1 ·     Four Points Surface·     Swoop·     Through Points

·     From Poles

·     Fit Surface

·     Ćwiczenia praktyczne

7 5 Metody Tworzenia powierzchni cz. 2 ·     Rapid Surfacing·     Transitions·     Bounded Plane

·     Ribon Builder

·     Ruled

·     Ćwiczenia praktyczne

8 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 3 ·     Through Curves·     Through Curves Mesh·     Studio Surface

·     N-sided Surface

·     Ćwiczenia praktyczne

9 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 4 ·     Swept·     Styled Sweep·     Section

·     Varitonal Sweep

·     Sweep along Guide

·     Ćwiczenia praktyczne

10 5 Metody edycji krzywych i powierzchni ·     Ćwiczenia praktyczne
11 5 Wprowadzenie  do modelowanie synchronicznegoMetody modelowania synchronicznego ·     Ćwiczenia praktyczne
12 5 Tworzenie złożeń ·     Dodawanie i pozycjonowanie komponentów·     Metoda Bottom-Up i Top-Down modelowania złożenia·     Złożenia wariantowe

·     Wykonywanie dokumentacji technicznej złożeń wariantowych

·     Ćwiczenia praktyczne

60


CAM – Komputerowe wspomaganie wytwarzania (zaawansowany)

Lp.

Liczba godzin

Temat zajęć

1. 5 Wprowadzenie do systemu. Organizacja pracy w systemie NX 8.0. Format wymiany danych.
2. 5 Metody programowania CAM. Tworzenie geometrii, narzędzi, metod, programów.
3. 5 Toczenie – operacje zgrubne i wykończeniowe zewnętrzne.
4. 5 Toczenie – operacje zgrubne i wykończeniowe wewnętrzne.
5 5 Programowanie obróbki CAM toczenia wykorzystującej wiele zamocowań, w tym obróbka wielozadaniowa.
6 5 Obróbki frezarskie 2.5D – opcje dodatkowe.
7 5 Obróbki frezarskie 3D – opcje dodatkowe.
8 5 Obróbka wieloosiowa indeksowana.
9 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu gear wheel.
10 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu single blade.
11 5 Obróbka wieloosiowa symultaniczna – programowanie na przykładzie przedmiotu typu impeller.
12 5 Programowanie obróbki CAM na wybranych przykładach.
60


CAM – Komputerowe wspomaganie wytwarzania

Lp.

Liczba godzin

Temat zajęć

1. 5 Wprowadzenie do systemu. Organizacja pracy w systemie NX 8.0. Format wymiany danych.
2. 5 Metody programowania CAM. Tworzenie geometrii, narzędzi, metod, programów.
3. 5 Toczenie – operacje zgrubne (jedno zamocowanie)
4. 5 Toczenie – operacje kształtujące (jedno zamocowanie)
5 5 Programowanie obróbki CAM toczenia na wybranych przykładach.
6 5 Obróbki zgrubne 2.5D. (wiele zamocowań)
7 5 Obróbki profilowe, płaszczyzn 2,5D.
8 5 Operacje wiertarskie. Grawerowanie na płaszczyznach.
9 5 Obróbka zgrubna, resztek i wykończeniowa 3D. (wiele zamocowań)
10 5 Obróbka kształtująca 3D.
11 5 Grawerowanie tekstów w 3D.
12 5 Programowanie obróbki CAM frezowania 2.5D oraz 3D na wybranych przykładach.
60


CNC – Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

cnc

1.BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

• Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie

• Osie sterowane numerycznie
• Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie:
– Tokarki NC
– Frezarki NC-
– Centra obróbkowe
– Szlifierki NC/CNC
– Inne obrabiarki sterowane numerycznie
• Punkty charakterystyczne obrabiarki
• Układy sterowania numerycznego CNC
• Korpusy i prowadnice
• Zespoły napędowe
• Układy pomiaru położenia i przemieszczenia
• Urządzenia do wymiany narzędzi

2. ZAKRES NIEZBĘDNYCH PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI

• Podstawy rysunku technicznego
– Rzutowanie
– Zasady wymiarowania
– Tolerancje wymiarów
– Oznaczanie chropowatości
– Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia
• Matematyczne podstawy opisu geometrycznego
• Dokumentacja techniczna
• Ustalanie baz obróbkowych
• Podstawowe metody obróbki skrawaniem
– Toczenie
– Frezowanie
• Narzędzia skrawające
– Geometria ostrza i jej wpływ na obróbkę
– Materiały narzędziowe
– Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających według ISO
– Parametry skrawania

3. PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE ISO

• Komputerowe sterowanie numeryczne
• Wprowadzenie do programowania
• Struktura programu sterującego
– Nazwa programu i podprogramu
– Symbole stosowane w programie sterującym
– Kolejność słów w bloku
– Parametry
– Operacje arytmetyczne
– Funkcje
– Podprogramy
• Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych
• Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami
• Punkty charakterystyczne narzędzi
• Budowa rejestrów narzędziowych
– Programowanie narzędzia
– Programowanie z użyciem korekcji promieniowej i korekcji długości narzędzia
• Cykle stałe
– Cykle stałe dla toczenia
– Cykle stałe dla frezowania
• Programowanie funkcji prędkości obrotowej
• Programowanie funkcji pomocniczych

4. PRZYGOTOWANIE DO OBRÓBKI ORAZ DIAGNOSTYKA PROCESU SKRAWANIA

• Podstawowe czynności obsługowe układu sterowania
– Charakterystyka pulpitu układu sterowania
– Wprowadzanie i wyprowadzanie danych w układach CNC
– Symulacja obróbki
• Uzbrojenie obrabiarki
– Uchwyty narzędziowe
– Uchwyty przedmiotowe
– Stoły obrotowe i obrotowo-podziałowe
– Przykład określania punktu zerowego przedmiotu obrabianego
• Metody określania wymiarów narzędzia
• Zużycie i uszkodzenie narzędzi
• Metody pomiaru przedmiotu obrabianego
– Pomiary w trakcie obróbki
– Pomiary z zastosowaniem sondy pomiarowej
– Podstawowe przyrządy miernictwa warsztatowego


Modelowanie CAD w oprogramowaniu Siemens NX

nx

Modelowanie CAD systemie NX – poziom podstawowy

 • Wprowadzenie do systemu. Organizacja pracy w systemie NX. Format wymiany danych.
 • Bryły proste oraz elementy kształtujące – cechy, układy współrzędnych.
 • Analiza i pomiary.
 • Szkicownik
 • Krzywe, operacje na krzywych – wiadomości podstawowe.
 • Kształtowanie obiektów – cienkościenność, zbieżność, skala, podział obiektów.
 • Kształtowanie obiektów – operacje na krawędziach, fazowanie, zaokrąglanie krawędzi.
 • Podstawy projektowania powierzchniowego.
 • Projektowanie hybrydowe – przycinanie, zaślepianie i upraszczanie brył i powierzchni.
 • Projektowanie parametryczne – zmiany nieparametrycznych modeli.
 • Wykonywanie rysunków 2D części z projektu 3D.
 • Wymiarowanie i wykonywanie przekroi na rysunkach 2D.
 • Podstawy złożeń.
 • Projekt wyrobu. Podział modelu na komponenty.
 • Złożenia gotowych modeli 3D.
 • Asocjatywność w złożeniach.
 • Rodzina części.
 • Wykonywanie dokumentacji 2D z złożenia.
 • Rysunki montażowe – rozstrzelenie złożenia – wykonywanie dokumentacji 2D.
 • Podstawy modułu do projektowania elementów cienkościennych – wyrobów z blach.Modelowanie CAD systemie NX – poziom zaawansowany
 • Podstawowe wiadomości z zakresu geometrii przestrzennej – G0, G1, G2, G3 styczność, krzywizna. Krzywa kręgosłupowa (Spine). Tolerancja modelowania (Modeling Tolerance)
 • Analiza – Minimalny promień, właściwości powierzchni, informacje o geometrii, Analiza krzywych.
 • Sprawdzanie geometrii (Examine Geometry), Porównywanie modeli (Model Compare)
 • Krzywe i edycja krzywych opcje zaawansowane.
 • Projekcja krzywych. Odsunięci krzywych po powierzchni.
 • Krzywa przez punkty. Krzywa opisane równaniami matematycznymi.
 • Owijanie/Rozwijanie krzywych na obiektach walcowych, stożkowych.
 • Modelowanie powierzchniowe. Edycja powierzchni.
 • Zaokrąglenie powierzchni.
 • Zszywanie, analiza ubytków i zaślepianie. Tworzenie brył z powierzchni.
 • Złożenia wariantowe.
 • Atrybuty – wykorzystywanie atrybutów w dokumentacji 2D.
 • Wykonywanie rysunków 2 D z złożeń wariantowych.
 • Wykonywanie asocjatywnej kopi złożenia – klonowanie.
 • Deformacja części.
 • Projektowanie Form wtryskowych za pomocą Mould wizard
 • Projektowanie Form wtryskowych za pomocą Mould wizard
 • Projektowanie Form wtryskowych za pomocą Mould wizard
 • Projektowanie narzędzi do drażenia za pomocą modułu Elektrode Design
 • Projektowanie narzędzi do drażenia za pomocą modułu Elektrode DesignAlternatywnie
 • Projektowanie elementów cienkościennych – blachy.
 • Projektowanie elementów cienkościennych – blachy.
 • Projektowanie oprzyrządowania za pomocą Progressive Die Wizard
 • Projektowanie oprzyrządowania za pomocą Progressive Die Wizard
 • Projektowanie oprzyrządowania za pomocą Progressive Die Wizard


Narzędzia do modelowania – CAD Solid Edge

se

Solid Edge jest wiodącym w branży mechanicznej systemem CAD 3D, który posiada wyjątkowe narzędzia do tworzenia prototypów fizycznych. Dzięki znakomitym procesom workflow, które odnoszą się do projektowania, unikalnej koncentracji na zaspokajaniu potrzeb specyficznych branż i w pełni zintegrowanym narzędziom do zarządzania projektem, system Solid Edge to precyzyjne, kompleksowe rozwiązanie do projektowania CAD 3D. Narzędzia do modelowania i tworzenia złożeń w Solid Edge pozwalają zespołowi inżynierów łatwo i szybko opracowywać pełną gamę produktów od pojedynczych części do złożeń liczących tysięcy części. Dedykowane polecenia oraz specjalnie skonstruowane procesy workflow przyspieszają proces tworzenia podzespołów charakterystycznych dla danych gałęzi przemysłu. Ponadto, dzięki możliwości ich projektowania, analizowania oraz modyfikowania w obrębie modelu złożenia, użytkownik jest pewien, że będą one doskonale dopasowane pod względem kształtu i funkcjonalności już za pierwszym podejściem.

Wszystkich chętnych do odbycia szkolenia prosimy o kontakt lub wysłanie zgłoszenia on-line

Program szkolenia CAD Solid Edge:

Podstawowe zasady opisu konstrukcji –rodzaje rysunków
– normalizacja w rysunku technicznym maszynowym
– rzutowanie, tworzenie widoków
– tworzenie kładów, tworzenie przekrojów
– wymiarowanie
– tolerancje wymiarów
– kształtu i położenia
– oznaczanie chropowatości i falistości powierzchni
– gospodarka rysunkowa)
Projektowanie części maszyn.
Budowa maszyn konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.
Możliwości systemów CAD w zakresie tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej.
– projektowanie 2D i 3D w systemie Solid Edge – ćwiczenia praktyczne
Projektowanie procesów technologicznych obróbki:
– analiza technologiczności konstrukcji
– rodzaje i dobór półfabrykatów
– dobór narzędzi obróbkowych oraz warunków skrawania
– struktura procesu technologicznego obróbki dla maszyn CNC
– opracowywanie procesów technologicznych – ćwiczenia praktyczne
Dokumentacja technologiczna:
– zasady opracowywania dokumentacji technologicznej
– uzupełnianie formularzy technologicznych (karta technologiczna, karta instrukcyjna, karta normy czasu, karta uzbrojenia maszyny) – ćwiczenia praktyczne)
Poprawa efektywności procesów technologicznych obróbki:
– znaczenie parametrów technologicznych obróbki
– optymalne programowanie ruchów ustawczych i roboczych
– strategie wydajnej obróbki, wybór odpowiedniej maszyny
– wybór odpowiedniego narzędzia
– wybór odpowiedniego oprzyrządowania
– gospodarka programami NC
– zalety i wady metod programowania (programowanie ręczne, programowanie zautomatyzowane)
– wybór metody programowania
– przepływ programów sterujących w przedsiębiorstwie
– korzystanie z pomocy technologicznych (tablice, technologiczne bazy danych)
– źródła wiedzy na temat technologii obróbki na maszynach CNC
– lean manufacturing – idea i przykłady zastosowania
– kierunki badań prowadzonych w celu poprawy efektywności wytwarzania
Uruchamianie na maszynach CNC przykładowych programów sterujących na bazie opracowanej technologii- ćwiczenia praktyczne.


Obliczenia inżynierskie – CAE Nastran MES

mes

Program szkolenia CAE Nastran MES:

Prowadzenie obliczeń inżynierskich MES

 • Wprowadzenie
  – Ogólna charakterystyka metod obliczeniowych
  – Syntetyczny opis metody elementów skończonych (MES)
  – Wybrane przykłady zastosowań MES
 • Technika MES na przykładzie analizy konstrukcji ramowych
  – Podatność i sztywność
  – Podstawowe równania pręta
  – Element ramy
  – Globalna macierz sztywności
  – Przykład analizy statycznej ramy płaskiej
 • Algorytmy MES
  – Wybrane algorytmy numeryczne
  – Algorytmy ideowe
  – Algorytm użytkownika systemu
 • Analiza statyczna konstrukcji dwu- i trójwymiarowych
  – Elementy dwuwymiarowe
  – Elementy trójwymiarowe
  – Przykłady zastosowania MES
 • Wybrane problemy analizy elementu
  – Koncepcja superelementu
  – Element izoparametryczny
  – Przykład zastosowania elementów izoparametrycznych
 • Metoda elementów skończonych w zagadnieniach dynamiki
  – Równanie ruchu
  – Macierz bezwładności
  – Macierz tłumienia
  – Przykłady obliczeń.
 • Drgania swobodne
  – Redukcja liczby stopni swobody
  – Numeryczne całkowanie równania ruchu
  – Superpozycja modalna
  – Przykłady analizy dynamicznej
 • Podstawy analizy nieliniowej
  – Nieliniowości w mechanice konstrukcji
  – Metody numeryczne w analizie nieliniowej
  – Nieliniowość geometryczna w prętach
  – Ścieżka równowagi
  – Stateczność początkowa
  – Stateczność z udziałem sił bezwładności
 • Problemy przewodnictwa ciepła
  – Analiza ustalonego przewodnictwa ciepła w ujęciu MES
  – Zagadnienie dwuwymiarowe
  – Zagadnienie trójwymiarowe
  – Analizy termiczne
 • Inne koncepcje i ujęcia MES
  – Ujęcie naprężeniowe i hybrydowe
  – Techniki adaptacyjne
 • Problemy komputerowej implementacji MES
  – Rozwiązywanie układu równań
  – Obliczanie wartości i wektorów własnych
  – Generowanie siatek
 • Modelowanie tworzyw i obiektów inżynierskich za pomocą MES
  – Modelowanie fizyczne konstrukcji
  – Nowe trendy w komputerowym modelowaniu materiałów
  – Modelowanie obszarów z różnymi stopniami swobody
 • Zastosowanie MES
  – Zastosowanie MES na podstawie rozwiązania prostego układu prętowego
  – Zagadnienia nieliniowe – nieliniowość geometryczna, materiałowa, kontakt, zbieżność rozwiązania, warunki zbieżności
 • Analizy dynamiczne
  – Analogie do innych dziedzin fizyki i złożone problemy
 • Metoda elementów skończonych w systemie NX Unigraphics -Advanced Simulation
  – Możliwości modułu Advanced Simulation
  – Przygotowanie modelu
  – Podstawowe techniki dyskretyzacji (meshing)
  – Zaawansowane techniki dyskretyzacji
  – Praca z modelem dyskretnym.
  – Warunki brzegowe
 • Postprocessing – analiza wyników
  – Zaawansowane zagadnienia Metody elementów Skonczonych (kontakty, zlozenia, symetria)
  – Podstawy analiz przepływu i ciepła
 • Analizy liniowe statyczne i Analiza modalna
 • Analiza wyboczeniowa i Analizy nieliniowe
 • Analizy “implicite” i Analiza osiowosymetryczna
 • Zaawansowane analizy nieliniowe i dynamiczne