Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

48 godzin ( 40 h zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 8 h umiejętności dydaktycznych)

  1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.
  2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor-osoba ucząca się”.
  3. Metodyka praktycznej nauki zawodu.
  4. 4. Umiejętności dydaktyczne

Zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki są realizowane zgodnie z harmonogramem opracowywanym indywidualnie na każdy kurs. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.

Podstawa prawna: § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2019 r. poz. 391) oraz pozytywna decyzja Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 czerwca 2020 r.

 

Szkolenie dla opiekuna dziennego

SZKOLENIE DLA OPIEKUNA DZIENNEGO

160 godzin

Moduł 1. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 godzin)

Moduł 2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godzin)

Moduł 3. Kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin)

Praktyki zawodowe (30 godzin)

Potwierdzony Certyfikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie Decyzji

DSR .V.844.22.2019.AB

 

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA DZIENNEGO

40 godzin

 

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

PROGRAM SZKOLENIA DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

280 godzin

Moduł 1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin)

Moduł 2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin)

Moduł 3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin)

Moduł 4. Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)Oraz Praktyki zawodowe (80 godzin)

Potwierdzony Certyfikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie Decyzji DSR.V.844.22.2019.AB

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

80 godzin