Kurs informatyczny programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (poziom podstawowy+poziom zaawansowany) 34 +34 godziny

Kurs informatyczny programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (poziom podstawowy) 34 godziny

Termin szkolenia: 18-09-2020 – 03-10-2020, zajęcia odbywają się piątek, sobota, niedziela

Kurs informatyczny programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (poziom zaawansowany) 34 godziny

Termin szkolenia: 09-10-2020 – 24-10-2020, zajęcia odbywają się piątek, sobota, niedziela

 Miejsce szkolenia: Krzemienica 30, 37-127 Krzemienica

Program szkolenia obejmuje:

Podstawy rysunku technicznego

Podstawy metrologii warsztatowej

Technologia obróbki skrawaniem

Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie

Podstawy programowania obrabiarek CNC (ISO)

Praktyczne ustawienie obrabiarek CNC oraz diagnostyka procesu skrawania

W ramach szkolenia odbywają się zajęcia praktyczne na rzeczywistych obrabiarkach CNC.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie lub mailowo.
tel: 17 857 42 09, [email protected]

ABC przedsiębiorczości

Zagadnienia:

Prawo i własna firma

 • Wiadomości o firmach.
  • pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej
  • formy prawne działalności gospodarczej o firma osoby fizycznej o spółka jawna o spółka komandytowa o spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o spółka akcyjna
  • rodzaje opodatkowania
 • Podstawy prawa
  • kodeks cywilny i jego systematyka
  • osoby fizyczne, prawne, czynności prawne, oświadczenia woli, zobowiązania, prawo wekslowe
  • ordynacja podatkowa
 • Obowiązki formalno prawne przy zakładaniu firmy
  • rejestracja działalności gospodarczej
  • rejestracja w Urzędzie Skarbowym
  • zgłoszenie obowiązku ubezpieczeniowego w ZUS
  • pieczątka firmowa
  • założenie konta bankowego
  • pozostałe obowiązki formalno – prawne (PIP, Sanepid i inne)
 • Podstawy marketingu
  • pojęcie marketingu
  • analiza otoczenia firmy
  • analiza kosztów
  • ocena firmy i biznes plan
  • finansowanie działalności
  • promocja i reklama
 • Bezpieczeństwo firmy o ubezpieczenie firmy i jej działalności
 • Podatki
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
   • źródła prawa o zakres ustawy
   • pojęcie dochodu
   • źródła przychodu
   • zwolnienia przedmiotowe
   • koszty uzyskania przychodu
   • podstawa obliczenia podatku i jego pobór
  • podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy
   • przedmiot opodatkowania
   • podatnicy VAT
   • zwolnienia od podatku
   • deklaracje podatkowe, zapłata podatku
   • podatek akcyzowy
  • podatki i opłaty lokalne
   • rodzaje opłat lokalnych
   • zobowiązania wobec gminy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
  • regulacje prawne w Unii Europejskiej
  • dokumentacja podatkowa
  • zasady wystawiania faktur
 • Zasady prowadzenia księgowości
  • podatki księga podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • ewidencja księgowa
  • ewidencje wyposażenia i środków trwałych
  • inne ewidencje
 • Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
  • rodzaje ubezpieczeń społecznych
  • wysokość i podstawa wymiaru składek
  • zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia i rozliczanie składek
  • wypełnianie dokumentacji ZUS
  • ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność
  • ubezpieczenia zdrowotne
 • Zatrudnianie pracowników
  • ważniejsze zasady kodeksu pracy
  • ewidencja kadrowa i rozliczanie płac
 • Sposoby zdobywania środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej
  • kredyty z PUP o kredyty bankowe
  • środki Unii Europejskiej
  • inne: Fundusz Mikro, ARR, organizacje samorządu gospodarczego Biznes plan
 • Budowa i układ
  • zadania biznes planu
  • wybór strategii działania
  • oszacowanie ryzyka
  • ocena rynku
  • uzyskanie środków finansowych
  • partnerzy
  • konkurencja
 • Konstruowanie biznes planu
  • oszacowanie przychodów i kosztów
  • ocena mocnych i słabych stron
  • przedstawienie koncepcji rozwoju
 • Produkty i usługi
  • analiza rynku
  • konkurencja
 • Strategia marketingowa