Szkolenie CNC

cnc

1.BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

• Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie

• Osie sterowane numerycznie
• Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie:
– Tokarki NC
– Frezarki NC-
– Centra obróbkowe
– Szlifierki NC/CNC
– Inne obrabiarki sterowane numerycznie
• Punkty charakterystyczne obrabiarki
• Układy sterowania numerycznego CNC
• Korpusy i prowadnice
• Zespoły napędowe
• Układy pomiaru położenia i przemieszczenia
• Urządzenia do wymiany narzędzi

2. ZAKRES NIEZBĘDNYCH PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI

• Podstawy rysunku technicznego
– Rzutowanie
– Zasady wymiarowania
– Tolerancje wymiarów
– Oznaczanie chropowatości
– Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia
• Matematyczne podstawy opisu geometrycznego
• Dokumentacja techniczna
• Ustalanie baz obróbkowych
• Podstawowe metody obróbki skrawaniem
– Toczenie
– Frezowanie
• Narzędzia skrawające
– Geometria ostrza i jej wpływ na obróbkę
– Materiały narzędziowe
– Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających według ISO
– Parametry skrawania

3. PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE ISO

• Komputerowe sterowanie numeryczne
• Wprowadzenie do programowania
• Struktura programu sterującego
– Nazwa programu i podprogramu
– Symbole stosowane w programie sterującym
– Kolejność słów w bloku
– Parametry
– Operacje arytmetyczne
– Funkcje
– Podprogramy
• Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych
• Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami
• Punkty charakterystyczne narzędzi
• Budowa rejestrów narzędziowych
– Programowanie narzędzia
– Programowanie z użyciem korekcji promieniowej i korekcji długości narzędzia
• Cykle stałe
– Cykle stałe dla toczenia
– Cykle stałe dla frezowania
• Programowanie funkcji prędkości obrotowej
• Programowanie funkcji pomocniczych

4. PRZYGOTOWANIE DO OBRÓBKI ORAZ DIAGNOSTYKA PROCESU SKRAWANIA

• Podstawowe czynności obsługowe układu sterowania
– Charakterystyka pulpitu układu sterowania
– Wprowadzanie i wyprowadzanie danych w układach CNC
– Symulacja obróbki
• Uzbrojenie obrabiarki
– Uchwyty narzędziowe
– Uchwyty przedmiotowe
– Stoły obrotowe i obrotowo-podziałowe
– Przykład określania punktu zerowego przedmiotu obrabianego
• Metody określania wymiarów narzędzia
• Zużycie i uszkodzenie narzędzi
• Metody pomiaru przedmiotu obrabianego
– Pomiary w trakcie obróbki
– Pomiary z zastosowaniem sondy pomiarowej
– Podstawowe przyrządy miernictwa warsztatowego