Szkolenie NX

nx

Modelowanie CAD systemie NX – poziom podstawowy

 • Wprowadzenie do systemu. Organizacja pracy w systemie NX. Format wymiany danych.
 • Bryły proste oraz elementy kształtujące – cechy, układy współrzędnych.
 • Analiza i pomiary.
 • Szkicownik
 • Krzywe, operacje na krzywych – wiadomości podstawowe.
 • Kształtowanie obiektów – cienkościenność, zbieżność, skala, podział obiektów.
 • Kształtowanie obiektów – operacje na krawędziach, fazowanie, zaokrąglanie krawędzi.
 • Podstawy projektowania powierzchniowego.
 • Projektowanie hybrydowe – przycinanie, zaślepianie i upraszczanie brył i powierzchni.
 • Projektowanie parametryczne – zmiany nieparametrycznych modeli.
 • Wykonywanie rysunków 2D części z projektu 3D.
 • Wymiarowanie i wykonywanie przekroi na rysunkach 2D.
 • Podstawy złożeń.
 • Projekt wyrobu. Podział modelu na komponenty.
 • Złożenia gotowych modeli 3D.
 • Asocjatywność w złożeniach.
 • Rodzina części.
 • Wykonywanie dokumentacji 2D z złożenia.
 • Rysunki montażowe – rozstrzelenie złożenia – wykonywanie dokumentacji 2D.
 • Podstawy modułu do projektowania elementów cienkościennych – wyrobów z blach.Modelowanie CAD systemie NX – poziom zaawansowany
 • Podstawowe wiadomości z zakresu geometrii przestrzennej – G0, G1, G2, G3 styczność, krzywizna. Krzywa kręgosłupowa (Spine). Tolerancja modelowania (Modeling Tolerance)
 • Analiza – Minimalny promień, właściwości powierzchni, informacje o geometrii, Analiza krzywych.
 • Sprawdzanie geometrii (Examine Geometry), Porównywanie modeli (Model Compare)
 • Krzywe i edycja krzywych opcje zaawansowane.
 • Projekcja krzywych. Odsunięci krzywych po powierzchni.
 • Krzywa przez punkty. Krzywa opisane równaniami matematycznymi.
 • Owijanie/Rozwijanie krzywych na obiektach walcowych, stożkowych.
 • Modelowanie powierzchniowe. Edycja powierzchni.
 • Zaokrąglenie powierzchni.
 • Zszywanie, analiza ubytków i zaślepianie. Tworzenie brył z powierzchni.
 • Złożenia wariantowe.
 • Atrybuty – wykorzystywanie atrybutów w dokumentacji 2D.
 • Wykonywanie rysunków 2 D z złożeń wariantowych.
 • Wykonywanie asocjatywnej kopi złożenia – klonowanie.
 • Deformacja części.
 • Projektowanie Form wtryskowych za pomocą Mould wizard
 • Projektowanie Form wtryskowych za pomocą Mould wizard
 • Projektowanie Form wtryskowych za pomocą Mould wizard
 • Projektowanie narzędzi do drażenia za pomocą modułu Elektrode Design
 • Projektowanie narzędzi do drażenia za pomocą modułu Elektrode DesignAlternatywnie
 • Projektowanie elementów cienkościennych – blachy.
 • Projektowanie elementów cienkościennych – blachy.
 • Projektowanie oprzyrządowania za pomocą Progressive Die Wizard
 • Projektowanie oprzyrządowania za pomocą Progressive Die Wizard
 • Projektowanie oprzyrządowania za pomocą Progressive Die Wizard