CAD – Projektowanie wspomagane komputerowo (zaawansowany)

Lp. Liczba godzin Temat zajęć Opis
1. 5 Wprowadzenie do systemy NX ·     Omówienie środowiska pracy NX·     Organizacja interfejsu użytkownika·     Dostosowywanie pasków narzędzi

·     Formaty wymiany danych

·     Ćwiczenia praktyczne

2. 5 Podstawowe wiadomości z zakresu geometrii przestrzennej ·     Rodzaje ciągłości krzywych i powierzchni·     Określanie wartości tolerancji modelowania·     Metody analizy krzywych

·     Metody analizy powierzchni

·     Ćwiczenia praktyczne

3. 5 Metody tworzenia krzywych cz. 1 ·     Elipse·     Parabola·     Hyperbola

·     General Conic

·     Helix

·     Law Curve

·     Curve on Surface

·     Studio Spline

·     Ćwiczenia praktyczne

4. 5 Metody tworzenia krzywych cz. 2 ·     Fit Curve·     Text·     Offset

·     Offset in Face

·     Bridge

·     Circular Blend

·     Simplify

·     Join

·     Ćwiczenia praktyczne

5 5 Metody tworzenia krzywych cz. 3 ·     Project·     Combined Projection·     Mirror

·     Warp Curve

·     Intersect

·     Isoparametric Curve

·     Section

·     Ćwiczenia praktyczne

6 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 1 ·     Four Points Surface·     Swoop·     Through Points

·     From Poles

·     Fit Surface

·     Ćwiczenia praktyczne

7 5 Metody Tworzenia powierzchni cz. 2 ·     Rapid Surfacing·     Transitions·     Bounded Plane

·     Ribon Builder

·     Ruled

·     Ćwiczenia praktyczne

8 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 3 ·     Through Curves·     Through Curves Mesh·     Studio Surface

·     N-sided Surface

·     Ćwiczenia praktyczne

9 5 Metody tworzenia powierzchni cz. 4 ·     Swept·     Styled Sweep·     Section

·     Varitonal Sweep

·     Sweep along Guide

·     Ćwiczenia praktyczne

10 5 Metody edycji krzywych i powierzchni ·     Ćwiczenia praktyczne
11 5 Wprowadzenie  do modelowanie synchronicznegoMetody modelowania synchronicznego ·     Ćwiczenia praktyczne
12 5 Tworzenie złożeń ·     Dodawanie i pozycjonowanie komponentów·     Metoda Bottom-Up i Top-Down modelowania złożenia·     Złożenia wariantowe

·     Wykonywanie dokumentacji technicznej złożeń wariantowych

·     Ćwiczenia praktyczne

60